About Me Contact Me Home
Surinder SinghSurinder Singh Writings
Art
Numismatics
Philately
Photography
Writings
Links
Home

Naya Jagat


Kyo kolahal evam ghargharahat
aur yeh kaisi ghabrahat
mana hai Naya Jagat yeh
par kaisi hai yeh haalat,

shor kahin dhuao ke badal
aur bante eento ki jungle
tehas nehas kar chuke jahaan ko
kya is liye jaate hai mangal,

rang bhed aabhi chhoota nahin
naye khatre aa gaye yahan
kya hasil hoga mangal
nahin bacha paye jahaan,

bali de chuke aadarsho ki
niti ki hai kishe parvah
khoon kharaaba hai aadat ab
jeene ki rahi kisko chah,

dil dehlane wali khabre
milti hai sunne ko yahaan vahaan
kya is liye janme the hum
aur bana tha yeh jahaan.

1. Naya Jagat

Copyright © 2001 - 2015 Surinder Singh New Delhi, India. - All rights reserved.